مقاله واکاوي تاريخي عنصر نص گرايي در روشهاي فقهي اماميه و نقش آن در پيشرفت فقه نظام اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي تاريخي عنصر نص گرايي در روشهاي فقهي اماميه و نقش آن در پيشرفت فقه نظام اجتماعي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :29

فقه امامیه به عنوان یکی از مهمترین علوم اسلامی در طول تاریخ حیات خود با عناصر و مواد موضوعی به انسجامی رسیده است که گاه ارزشیابی قوت و توالی این عناصر مورد غفلت قرار می گیرد. نص گرایی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های استنباطات فقهی اگرچه در مقام نظر دارای فراز و فرودهای خاص مکتبی بوده است لیکن در مقام عمل و ثمرات بیرونی فقه به مثابه عاملی مهم و جهت دار بروز پیدا کرده است. در این مقاله با واکاوی برخی مبانی نظری و بسترهای تاریخی نص گرایی در نوع اجتهاد امامیه جایگاه آن را در پیشرفت فقه اجتماعی تبیین می نماییم.

لینک کمکی