مقاله مطالعه تطبيقي تراستي و متولي،شباهتها و تفاوتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه تطبيقي تراستي و متولي،شباهتها و تفاوتها :
تعداد صفحات :61

تراست در حقوق انگلیس همانند وقف در حقوق اسلام، نهادی حقوقی است که برای اهداف خیر خواهانه و اغلب عام المنفعه به کار می رود، با این تفاوت که تراست، انعطاف پذیرتر و کاربردی تر از وقف می باشد، بدین نحو که منحصر در قالب و ساختار وقف نیست بلکه گاهی شباهت به وکالت و گاهی وصایت و ... دارد. این نهاد دارای ارکانی مشابه ارکان وقف می باشد که عبارتند از تراستر )ایجاد کننده تراست(، ذی نفع )کسی که از مال و موضوع تراست منتفع می شود و مالک انصافی آن نیز است(، موضوع یا مال مورد تراست، و تراستی و امین )کسی که مدیریت تراست به او سپرده شده است(. ما در این نوشته صرفاً به بررسی رکن چهارم، یعنی تراستی خواهیم پرداخت. تراستی عبارت است از شخصی که اداره اموال مورد تراست را در جهاتی که مالک تعیین کرده است، به عهده دارد، همانگونه که متولی مال موقوفه نیز چنین مسئولیتی دارد. تراستی شباهتهای زیادی به متولی در وقف دارد، اما در عین حال تفاوتهایی نیز بین این دو وجود دارد. از جمله مسائلی که به بیان آنها خواهیم پرداخت، نحوه انتخاب تراستی، اختیارات و وظایف تراستی، مسئولیت و استعفاء و کناره گیری تراستی می باشد. در پایان نیز به طور مختصر به بررسی شباهتها و تفاوتهای میان تراستی و متولی خواهیم پرداخت.

لینک کمکی