مقاله حد سفر شرعي (مسيره يوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حد سفر شرعي (مسيره يوم) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :28

چکیده: شکسته خواندن نماز در سفر، آن گونه که روایات به آن تصریح دارد وابسته به دو سنجه زمانی و مکانی است تحت عنوان «مسیره یوم» و "ثمانیه فراسخ" و معادل های آن دو . در این مقاله با روش تحلیل دلالی روایات و ظواهر دیدگاه فقهای گذشته رضوان الله علیهم روشن شده است که ملاک اصلی در قصر صلاه، «مسیره یوم» است نه "هشت فرسخ"، و از مجموع مباحث این نتیجه حاصل آمده است که سفر در این عصر با ملاک هشت فرسخ که در واقع حداکثر 45 کیلومتر می باشد نه از جهت ملاک حکم – تعب و رنج حاصل از سفر – و نه از جهت ملاک متعلق حکم نمی تواند مستند افتاء قرار گیرد بلکه باید دید به نظر اهل فن، وسائل نقلیه عمومی در عصر حاضر دریک روز - "مسیره یوم" - چند صد کیلومتر راه طی می کنند آن را ملاک قصر قرار داد.

لینک کمکی