مقاله کوچ و انتقال اجباري: مطالعه تطبيقي در آموزه هاي قرآني و اسناد بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کوچ و انتقال اجباري: مطالعه تطبيقي در آموزه هاي قرآني و اسناد بين المللي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :32

از آنجا که قران کریم، کتاب هدایت بشر بوده است، می‏توان این کتاب را به عنوان مجموعه معیارها و قواعدی در نظر گرفت که به ارزش داوری درباره ملاکات منتزعه از حقوق بین الملل می پردازد. از منظر قران کریم،کوچ اجباری به عنوان یک دفاع و در همان سطح تهاجم، به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه و نه ابتدائی تجویز شده است. در مقاله حاضر بعد از موضوع شناسی کوچ اجباری در حقوق بین الملل و قرآن با توجّه به ملاکات بین المللی درباره این موضوع، به تطبیق و قضاوت معیارها منتزعه درباره این موضوع با توجّه به قرآن میپردازیم. روش مقاله حاضر؛تحلیلی توصیفی، به روش عقلی بوده است،که در قسمت قرانی، با توجه به قرائن داخلی و خارجی آیات قران به تفسیر آیات توسط همدیگر پرداخته و در روش عنوان بندی موضوعات،سبک تطبیقی لحاظ شده است. هر انسانی حقّ دارد در موطن و سرزمین اصلی خویش زندگی کند و از جابجایی و انتقال اجباری مصون بماند. بی تردید حق زندگی در سرزمین خود، حقی بنیادین است زیرا با شناسایی این حق می توان از سایر حقوق شناخته شده بشری برخوردار بود.

لینک کمکی