مقاله گزارش مشاهده يک مورد دايورتيکولوم وزيکواوراکال در لاپاراتومي اکتشافي سگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارش مشاهده يک مورد دايورتيکولوم وزيکواوراکال در لاپاراتومي اکتشافي سگ :
تعداد صفحات :8

یک قلاده سگ یک ساله از نژاد بولداگ با وزن 20کیلوگرم با هماچوری مقاوم به درمان به درمانگاه خصوصی دامهای کوچکارجاع داده شد. پس از اخذ تاریخچه مشخص گردید بیمار تحت دو عمل جراحی به منظور اصلاح فتق نافی طی دو ماههگذشته قرار گرفته بود. صاحب بیمار از هماچوری پس از دومین جراحی اصلاحی فتق شکایت داشت. معاینات درمانگاهیعدم وجود تب، تومورهای مقاربتی و پرولاپس پیش آبراه را تایید نمود. در مطالعات رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی وجود سنگدر مجاری بالایی و پایینی ادراری تایید نگردید اما مقداری رسوبات ادراری در مثانه از طریق اولتراسونوگرافی دیده شد. سپساقدام به جراحی اکتشافی محوطه شکم از طریق رهیافت خط وسط گردید و علیرغم تشخیص های پیشین، وجود دایورتیکولوموزیکواوراکال به طور تصادفی مشاهده گردید و سپس دیورتیکول برداشته شد. آنتی بیوتیک درمانی پس از عمل تجویز گردیدو هماچوری 24ساعت پس از عمل قطع گردید بررسی این بیمار نشان داد که احتمال رخداد چندین انومالی همزمان با همبسیار محتمل می باشد و کلینیسین ها باید با دقت و تجربه کافی و انجام آزمایش های تشخیصی به درمان اینگونه آنومالی هایمادرزادی بپردازند

لینک کمکی