مقاله ارتباط بين برخي ويژگي هاي آنتروپومتريکي با ميزان موفقيت شوت ثابت (پنالتي) و شوت 3 امتيازي در بسکتباليست هاي مرد نخبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط بين برخي ويژگي هاي آنتروپومتريکي با ميزان موفقيت شوت ثابت (پنالتي) و شوت 3 امتيازي در بسکتباليست هاي مرد نخبه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 17

لینک کمکی