مقاله ساخت و بررسي پوشش نانوکامپوزيتيZn-Ni-Al?O? بر روي فولاد به روش رسوب دهي الکتريکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساخت و بررسي پوشش نانوکامپوزيتيZn-Ni-Al?O? بر روي فولاد به روش رسوب دهي الکتريکي :
تعداد صفحات :17

این مقاله در ارتباط با ساخت و بررسی پوشش کامپوزیتی زمینه نیکل -روی همراه با نانو ذرات آلومینا، به روش رسوب‌ دهی الکتریکی ارائه شده ‌است. تاثیر پارامترهای مختلف نظیر میزان جریان اعمالی، زمان پوشش‌‌ دهی، غلظت نانو ذرات اکسید آلومینیوم، روی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش بررسی شد. ساختار پوشش توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی پویشی مورد مطالعه قرار گرفت. از ساخارین به عنوان ماده افزودنی جهت کاهش اندازه دانه و کاهنده ترک استفاده شد. با توجه به مورفولوژی سطح پوشش‌ها مشخص گردید که با افزودن ساخارین، ظاهر پوشش براق ‌‌تر، فشرده ‌‌تر و صاف‌‌ تر شده است. در غلظت بهینه 1 گرم بر لیتر ساخارین ترک‌‌ های کمتری نسبت به سایر غلظت‌‌ها مشاهده شده و ساختار نمونه حاوی 15 درصد آلومینا با چگالی جریان 4 آمپر بر دسی‌ متر مربع به‌ عنوان نمونه بهینه تعیین گردید. در این حالت توزیع اندازه دانه ‌ها باریک و در محدوده 30 تا 50 نانومتر بود.

لینک کمکی