مقاله حقوق بشر و کارويژة انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حقوق بشر و کارويژة انسان :
تعداد صفحات :17

این مقاله پس از بررسی اجمالی برخی از نظریه‌های توجیه حقوق بشر، نظریه ابتنای آن بر ارزش‌های اخلاقی موجّه را می‌پذیرد. درباره چگونگی توجیه ارزش اخلاقی، رویکرد ارسطو که به «برهان ارگن» موسوم است، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مؤلف با طرح این برهان می‌کوشد نشان دهد ارائه هرگونه تحلیل از هویت انسان در نگرش آدمی به حقوق خود تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. حقوق آدمی نه فقط از ناحیه کارویژه یا فصل ممیز وی (هویت انسان) تعیّن واقعی می‌گیرد، بلکه در عالم معرفت هم راه درست شناخت حقوق بشر، شناخت خود انسان است.

لینک کمکی