مقاله صلح جهاني: مقايسه‌اي بين مبناي کانتي و ديدگاهي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله صلح جهاني: مقايسه‌اي بين مبناي کانتي و ديدگاهي اسلامي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همه افراد، گروه‌ها و ملّت‌ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می‌کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می‌شود. نظریه نظام‌مند صلح کانت بر فلسفه اخلاق و فلسفه عمومی وی تکیه می‌زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشه سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می‌توان گفت تشابه نظریه صلح در اسلام با نظریه صلح کانت، صوری، و تفاوت‌های آن‌ها بنیادین است

لینک کمکی