مقاله نقش موضوع در اهليت شرکت‌هاي تجاري در حقوق انگليس با نگاهي به حقوق ايران و استراليا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش موضوع در اهليت شرکت‌هاي تجاري در حقوق انگليس با نگاهي به حقوق ايران و استراليا :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :38

در گذشته اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود‌. قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می‌شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب‌های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب‌های ساده و روان می‌باشند تا سرعت و امنیت در روابط تجاری تضمین گردد‌. در همین راستا در کشورهای انگلیس و استرالیا اهلیت نامحدود به شرکت‌های تجاری اعطاء شده و اهلیت را محدود به موضوع نمی‌دانند‌. در ایران مقررات صریحی در این خصوص نبوده و اکثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می‌دانند‌. لایحه جدید قانون تجارت نیز راه حلی جهت حل مسئله مذکور ارائه نداده است‌. وجود شرکت‌های تجاری با تعیین فعالیت‌های گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و مؤثر بر شرکت از سوی دیگر نشان می‌دهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمی‌باشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود‌.

لینک کمکی