مقاله ارزيابي تأثير نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ايران (1338-1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تأثير نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ايران (1338-1388) :
تعداد صفحات :27

نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی در اقتصاد‌ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اکثر محققین علت وجود آثار مخرب درآمد نفت در اقتصاد را به نحوه برخورد دولت‌ها جهت هزینهِ کرد آن در اقتصاد نسبت می‌دهند. از طرف دیگر وابسته بودن بودجه دولت به درآمد نفت همراه با نوسانات آن، نکته‌ای‌است که محققین زیادی به عنوان مهم‌ترین علت تورم به‌آن اشاره دارند. در این بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم با استفاده از رویکرد VARX ارزیابی می‌شود. بر اساس نتایج این بررسی نوسانات درآمد نفت به واسطه سهمی‌که در بودجه دولت دارند و همچنین نحوه مدیریت این درآمد در اقتصاد کشور، تأثیر مستقیم و قابل‌ملاحظه‌ای بر هسته تورم دارد. به علاوه، تزریق یک نوع هموار شده از درآمد نفت در مدل مورد بررسی، حاکی از این است که نوع هزینهِ کرد درآمد نفت بر اثرگذاری این درآمد بر هسته تورم تأثیر معناداری دارد. بدین معنی که علاوه بر تأثیر مثبت جزءِ دائمی یا هموار‌شده درآمد نفت بر هسته تورم، جزءِ گذرای (نوسانات) این درآمد نیز بر هسته تورم تأثیر مثبت دارد. در‌نتیجه چنانچه به جای تزریق کل درآمد تحقق‌یافته نفت به اقتصاد، از جزءِ بلندمدت (دائمی) آن استفاده شود، می‌توان به‌طور معناداری هسته تورم را کاهش‌داد.

لینک کمکی