مقاله تعيين‌کننده‌هاي شدت تحقيق و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي: رويکرد پانل ديتا -روش 2SLS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين‌کننده‌هاي شدت تحقيق و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي: رويکرد پانل ديتا -روش 2SLS :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :38

تحقیق و توسعه به عنوان یکی از نهاد‌های نوآوری می‌تواند بهره‌وری بنگاه‌ها را به واسطه بهبود کیفیت محصول یا کاهش هزینه‌های متوسط تولید، افزایش دهد و بر سودآوری بنگاه اثر مثبت بگذارد. رمز موفقیت اقتصاد یک کشور این است که بنگاه‌های تولیدی آن نوآور باشند و کالاهایی تولید نمایند که قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را دارا باشند. لذا برای دستیابی به هدف از پژوهش اینکه چه عواملی سرمایه‌گذاری در R&D بنگاه‌ها (BERD) را تعیین می‌کنند؟ برای این منظور دو دسته کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته طی دوره 1995-2012 انتخاب شده‌اند که به بررسی عوامل تعیین‌کننده BERD آن‌ها بر اساس رویکرد پانل دیتا با بهره‌گیری از روش 2SLS (حداقل مربعات دو مرحله‌ای) پرداخته شده است. در این مطالعه به درونزایی حمایت از حقوق مالکیت فکری (IPR) توجه گردیده است. نتایج برآورد بیانگر اثر مثبت و معنادار حمایت از حقوق مالکیت فکری و شدت R&D دانشگاه‌ها بر شدت BERD است. متغیر دسترسی به وجوه داخلی که با نسبت پس‌انداز داخلی به GDP با یک دوره وقفه اندازه‌گیری شده است نیز، اثر مثبت بر شدت BERD دارد ولی تنها برای کشورهای توسعه‌یافته معنادار است. همچنین متغیر صادرات با فن‌آوری برتر دارای تأثیر مثبت و معنادار برای هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.

لینک کمکی