مقاله اثر اجراي سياست تعديل اقتصادي در بخش بهداشت و درمان بر رشد اقتصادي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر اجراي سياست تعديل اقتصادي در بخش بهداشت و درمان بر رشد اقتصادي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

چکیده بهداشت دارای اثرات خارجی مثبت اجتماعی و فردی است که مهم‌ترین دلیل دخالت دولت و ضرورت هزینه‏های مربوط توسط دولت‏ها در امر بهداشت عمومی جامعه را ناشی می‏شود. از دهه چهل به بعد دولت با برنامه‏ریزی‏های متفاوت سیاست‏های مختلفی را دنبال کرده که در طی آن گستره و نحوه‏ دخالت دولت در بخش بهداشت و درمان تغییر نموده است. از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در امتداد سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی‏سازی این بخش افزایش یافت و تعرفه‏ سازمان‏های دولتی عرضه‏کننده خدمات بهداشت و درمان نیز آزادسازی و تعدیل گردید. هدف این مقاله بررسی چگونگی و میزان اثرگذاری اعمال سیاست تعدیل در این بخش بر رشد اقتصادی می‏باشد که با روش مدل خودتوضیحی انتقال ملایم لجستیکی (ال- استار)[1] و با استفاده از داده‏های سری زمانی 1346-1385 انجام می‏شود. نتایج نهایی حاکی از این است که اجرای سیاست‏های تعدیل طی سال‏های 1370-1375 در بخش بهداشت و درمان اثر معنی‏داری بر نرخ رشد اقتصادی ایران نداشته است. [1]. Logistic Smooth Transition AutoRegressive (L-STAR)

لینک کمکی