مقاله بهـره‌وري نيـروي‌کـار و تـورم در کشـورهاي منتخب صادرکننده نفـت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهـره‌وري نيـروي‌کـار و تـورم در کشـورهاي منتخب صادرکننده نفـت :
تعداد صفحات :27

این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و بهره‌وری نیروی کار در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت[1] می‌پردازد. برای این منظور از داده‌های پانل در طی دوره 1982 تا 2007 مبتنی بر تحلیل‌های هم‌انباشتگی و تصحیح خطای پانلی استفاده شده است، همچنین این مقاله با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو برای داده‌های پانلی به بررسی رابطه میان این دو متغیر می‌پردازد. نتایج تجربی نشان می‌دهد، علیت به صورت یک طرفه از تورم به بهره‌وری نیروی‌کار وجود دارد. این یافته‌ بیانگر این است که ماهیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر ناشی از عوامل طرف تقاضا مانند افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر تورم باعث کاهش بهره‌وری نیروی‌کار در این کشورها خواهد شد.

لینک کمکی