مقاله اثرات اصلاح قيمت حامل‏هاي انرژي بر بخش صنعت: مطالعه موردي استان قم (1382-1393)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات اصلاح قيمت حامل‏هاي انرژي بر بخش صنعت: مطالعه موردي استان قم (1382-1393) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

هدف اصلی این مطالعه، تخمین اثرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (به علت تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها) بر تابع هزینه صنایع فلزات اساسی استان قم است . این و استخراج کشش‌های قیمتی خودی، متقاطع و کشش‌های جانشینی عوامل تولید از طریق تابع هزینه ترانس لوگ و با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی پنل دیتا می‌باشد. برای این منظور از داده‌های مرتبط با صنایع تولید فلزات اساسی استان قم که جزء صنایع انرژی‌بر می‌باشند، طی سال‌های 1382-1393 استفاده می‏شود. قیمت نهاده انرژی، دستمرد، قیمت نهاده سرمایه (نرخ سود) و میزان تولید به عنوان متغیر مستقل برای متغیر هزینه کل (متغیر وابسته) انتخاب می‏شود. نتایج نشان می‏دهد که کشش قیمتی خودی تقاضای نهاده انرژی، تقاضای نهاده نیروی کار و تقاضای نهاده سرمایه به ترتیب، 2 /0-، 46/0- و 13/0- است. کشش جانشینی منفی آلن بین قیمت انرژی و تقاضای نیروی کار نشان می‏دهد که افزایش قیمت انرژی، موجب افزایش نرخ بیکاری می‏شود؛ در حالی که کشش مثبت آلن قیمت انرژی و تقاضای نهاده سرمایه نشان می‏دهد که با افزایش قیمت انرژی، سرمایه جانشین خوبی برای آن است در نتیجه بایستی در اثر افزایش قیمت انرژی، تکنولوژی تولید متحول گردد و به سمت تکنولوژی انرژی اندوز سرمایه‏بر سوق نماید. برای امکان پذیرشدن جانشینی، می‏بایست بسترهای مناسب نهادی، از قبیل توسعه بازار مالی و بهبود تعاملات جهانی، برای انتقال تکنولوژی فراهم گردد.

لینک کمکی