مقاله منابع رشد توليد صنايع توليدي ايران در سطوح گوناگون فن‌آوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله منابع رشد توليد صنايع توليدي ايران در سطوح گوناگون فن‌آوري :
تعداد صفحات :33

رشد و توسعه صنعتی سهم مهم و مسلطی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایدار بر عهده دارد. در تقسیم‌بندی‌هایی که در تولید و صادرات محصولات صنعتی مد‌نظر است، صنایع به چهار دسته صنایع منبع‌گرا، صنایع با فن‌آوری ساده، صنایع با فن‌آوری متوسط و صنایع با فن‌آوری برتر تقسیم می‌شوند. لذا، شناسایی منابع رشد در گروه‌های مختلف صنعتی می‌تواند نقش بسزایی را در رسیدن به رشد و توسعه صنایع با سطوح مختلف فن‌آوری داشته باشد. این مطالعه با استفاده از تلفیق داده‌های صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی ISIC طی سال‌های 1379-1386، از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته به بررسی منابع رشد بخش‌های مذکور می‌پردازد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که کشش تولیدی هر یک از عوامل تولید در گروه‌های چهارگانه مورد بررسی متفاوت است. لذا، جهت رشد تولید هر گروه سیاست‌های متفاوتی باید به کار گرفته شود. تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر رشد بخش صنعت در گروه‌های مورد بررسی در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است. اگر چه صادرات صنایع در تمام گروه‌ها دارای تأثیری مثبت بر رشد است اما واردات در گروه‌های صنایع با فن‌آوری متوسط و منبع‌گرا دارای تأثیری منفی و در گروه‌ صنایع با فن‌آوری برتر و صنایع با فن‌آوری پایین بر رشد آن‌ها تأثیر مثبتی را بر جای می‌گذارد.

لینک کمکی