مقاله اثر حقوق مالکيت معنوي روي رشد اقتصادي: مقايسه کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر حقوق مالکيت معنوي روي رشد اقتصادي: مقايسه کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه اسلامي :
تعداد صفحات :26

حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در «رشد اقتصادی» بلند مدت جوامع دارد. ازاین‌روی، نهادهای بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال‌های اخیر، توصیه‌هایی به اعضای خود بر تأمین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده‌اند. این پژوهش به این پرسش می‌پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد؟ بدین منظور، از داده‌های 15 کشور - در دو گروه توسعه‌یافته (کشورهای G7) و در حال توسعه (کشورهای D8) - برای دوره زمانی (2005-1975) استفاده می‌شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تلفیقی، موضوع مورد مطالعه تحلیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی به درجه توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه وابسته است. به بیان دیگر، اثر حمایت ازحقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه‌یافته گروه 7‌G، با توجه به ظرفیت‌های زیربنایی و سطح توسعه یافتگی آن‌ها، نسبت به کشور‌های در حال توسعه گروه D8 بیشتر و با‌ معنا‌تر است.

لینک کمکی