مقاله بررسي وزن اشعار عاميان? فارسي براساس نظري? وزني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وزن اشعار عاميان? فارسي براساس نظري? وزني :
تعداد صفحات :32

پژوهش حاضر به مقاله بررسي وزن اشعار عاميان? فارسي براساس نظري? وزني بروس هیز اختصاص دارد. شعر عامیان فارسی وزنی تکیه‌ای – هجایی دارد؛ یعنی وزنی که براساس تکرار تکیه‌ها در فواصل هجایی مساوی به‌وجود می‌آید. نظری وزنی که یکی از شاخصه‌های منشعب از واج‌شناسی زایشی است، سلسله مراتب وزنی را در شعر تعیین می‌کند و آنها را بر نمودارهای درختی نشان می‌دهد. در این مقاله پس از شرح نظری وزنی، شعر عامیان فارسی را که به ترتیب، مصراع، شطر و پایه‌ها هستند، بر نمودارهای درختی نشان می‌دهیم و قواعد مطابق وزن تکیه‌ای – هجایی را در این نوع اشعار ارائه می‌کنیم.

لینک کمکی