مقاله پيرامون کسر? اضافه و تکيه در تلفظ نام و نام خانوادگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيرامون کسر? اضافه و تکيه در تلفظ نام و نام خانوادگي :
تعداد صفحات :22

چسبیدن آن به نام کوچک هنگام تلفظ نام و نام خانوادگی است. به‌رغم این‌که کسر اضافه به هر اسمی در ساخت‌های اضافی یا وصفی می‌چسبد، به هر نام کوچکی افزوده نمی‌شود. براساس مطالعات قبلی، تکیه اسم بر هجای آخر واقع می‌شود. بنابراین، این‌گونه برداشت می‌شود که چون نام و نام خانوادگی از مقول اسم‌اند، تکی آنها نیز لزوماً بر هجای آخر قرار می‌گیرد. ولی در این پژوهش به این نتیجه رسیده‌ایم که تکی نام و نام خانوادگی در مواردی بر هجای آخر قرار نمی‌گیرد. الگوی تکی نام و نام خانوادگی و موارد افزودن و حذف کسر اضافه به نام کوچک به هم مرتبط‌اند و تابع محدودیت‌های زبان‌شناختی و فرازبان‌شناختی گوناگونی هستند. این موارد یک‌به‌یک در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

لینک کمکی