مقاله نقد و تحليل عناصر داستان در گزيده اي از داستانهاي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقد و تحليل عناصر داستان در گزيده اي از داستانهاي کودکان :
تعداد صفحات :32

مقالهحاضر به نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده‌ای از داستان‌های کودکان اختصاص یافته است. در این مقاله،‌ پس از مقدمه که اشاره‌ای به ادبیات و داستان‌های کودکان است، مهم‌ترین عناصرداستان: پی‌رنگ، شخصیت، درون‌مایه، زاویه دید، فضا و صحنه، در بیست داستان از داستان‌های کودکان بررسی شده است. این داستان‌ها دارای پی‌رنگی ساده‌اند؛ به‌جز یک داستان که پی‌رنگ آن از دو پی‌رفت تشکیل شده، پی‌رنگ همه داستان‌ها دارای یک پی‌رفت است. شخصیت‌های این داستان‌ها، یک‌بعدی، تمثیلی و در بیشتر موارد ایستا هستند. درون‌مایه داستان‌ها بیشتر مسائل تربیتی و اخلاقی است. نویسندگان با ارائه آمیزه‌ای از واژه و تصویر در داستان‌ها صحنه‌سازی کرده‌اند. تمامی داستان‌ها از زاویه دید دانای کل روایت شده‌اند و فضای آنها آرام و عادی است و همه پایانی خوش دارند.

لینک کمکی