مقاله زبان‌شناسي و تحليل گفتمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله زبان‌شناسي و تحليل گفتمان :
تعداد صفحات :36

این مقاله شرایط پیدایش تحلیل گفتمان در زبان‌شناسی را بررسی می‌کند، یعنی در رشته‌ای که در چارچوب ساخت‌گرایی شکل گرفته و همواره دستور زبان را بر کلمه و متن مقدم داشته است. سختی و بی‌انعطافی میراث زبان‌شناسی ساخت‌گرا و نارسائیهای آشکار آن در پرداختن به روابط متن با فرهنگ و سوبژکتیویته، با مراجعه به نظریه‌های پساساخت‌گرا و فمینیستی و پویشهای تأمل‌گری و نوشوندگی بی‌وقفه آنها تا حدّی قابل جبران است. دستاوردهای مهمّ مایکل هالیدی برای زبان‌‌شناسی به تأکید بیشتر بر متن و مقدّم شمردن آن بر کلمه یا جمله به عنوان واحد اساسی زبان انجامیده است. سودمندی بسیاری از فنون نشئت گرفته از انواع گوناگون تحلیل گفتمان زبان‌شناختی و نیز مراوده پرثمر با سایر رشته‌ها (خصوصاً فلسفه و جامعه‌شناسی) خاطرنشان می‌شود و مباحث کنونی همچون مادیّت گفتمان، حالات چندگانه متن‌بودگی و مسئله ضعف تأمل‌گری در زبان‌شناسی یعنی ناکامی در زیر سؤال بردن بسیاری از مقوله‌های زبان‌شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی مورد استفاده آن، بررسی می‌شود.

لینک کمکی