مقاله سطوح تعليق و تثبيت معناي نظربازي در نگاه عارفان? غزل سعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سطوح تعليق و تثبيت معناي نظربازي در نگاه عارفان? غزل سعدي :
تعداد صفحات :24

نظربازی در غزلیات سعدی نه‏تنها از منظر بسامد چشمگیر، که از نظر شیوه‏های اظهار هم متنوع‏ است. تحقیقات پیشین عمدتاً با رویکردی محتوامحور و نگاهی عرفانی، به تبیین نظربازی پرداخته‌‏اند، اما لذت قرائت متنِ دربرگیرند مفهوم نظربازی و نیز درک معنا یا معانی آن، در گرو کشف شیو بیان راوی است. این نوشتار درصدد است تا نشان دهد که راوی غزلیات سعدی چگونه با ایجاد تصور تابوشکنی به‌مثابه نوعی تعلیق، ابتدا مخاطب را دچار نوعی پرسه کرده، سپس به معنای دلخواه خود می‌رساند. نتیجه حاکی است که راوی غزل برای طرح معنایی فلسفی یا عرفانی درباب کنش نظربازی، با درجاتی از تعلیق در سه لایه از بافت کلامی- بیت، غزل و کل غزلیات- سه سطح روایت می‌سازد ‏که مخاطب در هریک از این سطوح، ظاهراً با شکلی از تابوشکنی روبه‏رو می‏شود. اما تنش به‌‏وجودآمده در هر سطح با توجه به بافت کلامی سطح بالا و یا در قیاس با هم، فروکش کرده، تصور تابوشکنی منتفی می‌شود. درنهایت مخاطب به سوی معنایی واحد یا غالب - اعم از فلسفی یا عرفانی- سوق داده می‌شود.

لینک کمکی