مقاله تصحيح و تبيين برخي دشواري‌هاي متون کهن براساس گويش لري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تصحيح و تبيين برخي دشواري‌هاي متون کهن براساس گويش لري :
تعداد صفحات :29

در متون کهن گاهی به عبارت یا کلمه‌ای بر می‌خوریم که با مراجعه به فرهنگ‌های لغت، امکان دریافت معنای مناسب برای آن وجود ندارد. همچنین گاهی مصححان متون کهن در خواندن متن و ارائ صورت مناسبی از یک واژه درمی‌مانند و تصحیح قیاسی برمبنای قواعد نحوی و بلاغی نیز راه به جایی نمی‌برد. در این موارد، گاه می‌توانیم به کمک اطلاعاتی از زبان‌ها و گویش‌ها و آداب و رسوم و نام ابزارها یا مسائل محلی به حل این معضلات بپردازیم. در این مقاله کوشیده‌ایم برای تصحیح و تبیین مفهوم اصطلاحات و واژه‌هایی چون ایواره، بَره بُزه، اخُره و اوغرات، سِکال، سرهول، بُرمه کردن، کوز، گاو کیلی، نُچ کردن و ناوری، در متون تاریخی و ادبی به کمک اطلاعات محلی و گویش لری، خصوصاً گویش روستای نقده از توابع شهرستان تویسرکان، پیشنهادهای تازه‌ای عرضه کنیم.

لینک کمکی