مقاله مشخصه‌هاي ادبي شعر ‌گفتار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مشخصه‌هاي ادبي شعر ‌گفتار :
تعداد صفحات :33

با انقلاب مشروطه، شعر حضور بیشتری در میان عوام یافت و شاعران، شعارها و پیام‌‌های انقلابی را در قالب زبان ساد عامیانه برای آگاهی و تشویق مردم به کار گرفتند. نیما نیز از زبانی نزدیک به زبان گفتار در آثار خود بهره جست. پس از او شاگردانش، به‌ویژه فروغ فرخزاد شعر را به گفتار طبیعی نزدیک کردند؛ بنابراین آنچه را که در دو ده اخیر به آن "شعرگفتار" می‌گویند، محصول شعرِ بعد از فروغ است. مدعیان این نوع شعر معتقدند با اتکا بر زبان روزمره و بهره‌گیری از وزن طبیعی کلام‌، آثاری می‌آفرینند که لحن‌گفتار بر آن حاکم است و چنان وا می‌نمایند که گویی برای مخاطب حاضر سخن می‌گویند. اما بعضی از آنها در هماهنگی با شیو شاعران موج ‌‌نو و حجم، با زبان‌گفتار رفتاری نامتعارف کرده‌اند و به نوعی آشنایی‌زدایی افراطی در زبان دست زده‌اند. بدین سبب می‌توان شعرگفتار را به دو دست معناگرا و معناگریز تقسیم کرد. نتیج بررسی‌ها نشان می‌دهد که وجوه تمایز این نوع شعر از سایر جریان‌های شعری معاصر، هنوز در حدی نیست که بتوان آن را یک جریان مستقل شعری به شمار آورد.

لینک کمکی