مقاله بررسي سبکي رمان «چراغ‌ها را من خاموش مي‌کنم» با رويکرد فرانقش ميان‌فردي نظريّ? نقش‌گرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سبکي رمان «چراغ‌ها را من خاموش مي‌کنم» با رويکرد فرانقش ميان‌فردي نظريّ? نقش‌گرايي :
تعداد صفحات :41

زبان‌شناسی نقش‌گرا یکی از سه نگرش اصلی زبان‌شناسی نظری است که در آن نقش و معنا توأمان در نظر گرفته می‌شود. از گرایشهای مختلف این نظریّه، نقش‌گرایی هلیدی را برگزیده‌ایم. در این نظریّه با سه نوع معنا روبه‌روییم: فرانقش تجربی، فرانقش میان‌فردی و فرانقش متنی. در این مقاله برآنیم تا رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم اثر زویا پیرزاد را با توجّه به فرانقش میان‌فردی (Interpersonal Metafunction) از نظریّ نقش‌گرای هلیدی بررسی کنیم. ابتدا به تبیین مبانی تئوری نظریّه پرداخته و سپس آن را بر روی متن مورد نظر پیاده کرده‌ایم. بعد از تطبیق داده‌ها با مبانی نظری و نمایش آن به صورت نمودارهای آماری این نتایج حاصل شده است که بیشترین زمان به‌ کار رفته در رمان مذکور، زمان گذشته است و برای زمان آینده کاربردی دیده نشد. همچنین وجه خبری از سایر وجه‌ها بیشتر به‌کار رفته است که گویای سبک روایی رمان می‌باشد. در انواع ادات نیز ادات کلامی بیشترین و ادات کیفی کمترین کاربرد را دارند.

لینک کمکی