مقاله تأثير بحران هويت بر پيشگيري اجتماعي از جرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير بحران هويت بر پيشگيري اجتماعي از جرم :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

پیشگیری اجتماعی از جرم، مبتنی بر جامعه­پذیری و پیوند فرد با جامعه و ادغام در شبکه روابط اجتماعی است. این جامعه­پذیری در بستر نظام فرهنگی و ارزشی و در نتیجه یگانگی فرد با عناصر فرهنگی صورت می­گیرد و هویت فرد که در نتیجه شناسایی فرد از خویشتن و واقعیت­های پیرامون آن شکل می‌گیرد، به عنوان عامل پیوند فرد و جامعه، مولفه مهم جامعه­پذیری است. احساس‏ هویت در هر جامعه­ای نیز وابسته به فرایند سازگارى با محیط اجتماعى و هم بستگی و پیوند با ارزش‏های جامعه است که با آسیب دیدن آن بحران هویت پدیدار می­گردد. هویت‏ بحران‏زده که در نتیجه نگرش فرد به عناصر اثرگذار و سازنده شخصیت وى پدید می­آید فرد را ناتوان از جامعه­پذیری و وفاق اجتماعی می­سازد. این مقاله با بررسی پیامدهای بحران هویت بر فرایندها و منابع هویت سازی موثر بر جامعه­پذیری، تاثیرپذیری پیشگیری اجتماعی از بحران هویت فرهنگی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

لینک کمکی