مقاله وکيل در قلمرو عدالت کيفري: بنيان‌ها و کارکردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله وکيل در قلمرو عدالت کيفري: بنيان‌ها و کارکردها :
تعداد صفحات :24

وکیل یکی از اصلی‌ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می‌تواند به شکل‌های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیر‌گذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان‌‌های حقوق بشری، جرم‌شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه‌ای آن را توجیه می‌کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکرد‌هایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام‌های قضایی از جمله بارزترین آن‌ها به شمار می‌روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان‌های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکرد‌های وکیل در این پهنه (2) سخن به میان می‌آید.

لینک کمکی