مقاله معرفي کنه هاي پيش استيگماي (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) جمع آوري شده از روي درختچه هاي تمشک در حوزه مرکزي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله معرفي کنه هاي پيش استيگماي (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) جمع آوري شده از روي درختچه هاي تمشک در حوزه مرکزي استان گيلان :
تعداد صفحات :16

در بررسی فون کنه­ های پیش­ استیگمای درختچه ­های تمشک حوزه مرکزی استان گیلان طی سال­ های 1389-1388 تعداد 28 گونه متعلق به 26 جنس و 17 خانواده از روی این درختچه­ ها جمع ­آوری و شناسایی شدند که گزارش ­های جدید برای فون استان گیلان و ایران به­ترتیب با * و ** مشخص شده­ اند. درصد فراوانی کنه ­های پیش­ استیگما جمع­ آوری شده از میان­ استیگمایان کمتر ولی از سایر راسته­ های کنه­ های جمع ­آوری شده بیشتر بود. فهرست گونه ­های شناسایی شده به­ ترتیب خانواده به­ شرح زیر است: Tarsonemidae: Tarsonemus sp.; Raphignathidae: Raphignathus hecmatanaensisKhanjani & Ueckermann, 2003; Stigmaeidae: Stigmaeus pilatus* Kuznetzov, 1978, Zetzellia mali* (Ewing) Summers, 1960; Cunaxidae: Coleoscirus buartus Den Heyer, 1980*, Cunaxoides sp.*; Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch, 1836, Bryobia rubriculus* (Schenten, 1857), Panonychus citri (McGregor), 1916, Oligonychus bicolor (Banks, 1894); Tydeidae: Tydeus sp., Brachytydeus sp.; Tenuipalpidae: Cenopalpus irani Dosse, 1971, Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875; Anystidae: Anystis wallacei** Otto, 1992, Anystis baccarum (Linneus, 1886); Bdellidae: Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944); Eupalopsellidae: Eupalopsellus trudis**Summers, 1960; Camerobiidae: Neophyllobius sp.*; Siteroptidae: Siteroptes cerealium* (Kirchner, 1864); Cheyletidae: Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903, Cheyletus eruditus (Schrank, 1781), Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794); Erythraeidae. Erythraeus (Zaracarus) ueckermanni* Saboori et al., 2004, Abrolophus iraninejadi* Saboori & Hajiqanbar, 2005; Trombidiidae: Allotrombium pulvinum Ewing, 1917; Trombiculidae: Neotrombicula (Neotrombicula) near baschkirica** Kudryashova, 1998; Eupodidae: Eupodes sp.*.

لینک کمکی