مقاله بهينه سازي مصرف سم دلتامترين عليه شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella L. با روش سطح پاسخ در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهينه سازي مصرف سم دلتامترين عليه شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella L. با روش سطح پاسخ در شرايط آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

شب­ پره موم­ خوار بزرگ Galleria mellonella L. یکی از آفات بسیار مهم محصولات انباری و کندو­های زنبور عسل است که امروزه برای کنترل آن از سموم شیمیایی استفاده می­شود. در صورت استفاده نامناسب از سموم، مشکلات جدی زیست­محیطی و همچنین عوارض مزمنی روی سلامت انسان ایجاد می­ شود. با استفاده بهینه از این مواد، خسارت این آفت کاسته می­شود. منظور از استفاده بهینه، انتخاب الگوی صحیح و به­کارگیری روش­های مناسب در مصرف سم است. لذا در این پژوهش از روش سطح پاسخ به منظور تعیین نقاط بهینه مصرف حشره­ کش دلتامترین جهت دستیابی به بیشینه مرگ و میر با کمترین دز مصرفی استفاده شد. تاثیر عوامل دما (35-25 درجه سلسیوس)، رطوبت (80-70 %) و دز مصرف (500-200 میکرولیتر) بر میزان مرگ و میر لارو سن پنج شب پره موم خوار مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش­ ها بر اساس طرح مرکب مرکزی، انجام شد. بیشینه مرگ و میر با این روش 6/7 عدد لارو سن پنج به­ ترتیب در دمای 25 درجه سلسیوس، رطوبت 70 % و دز 200 میکرولیتر در 1000 میلی­ لیتر آب تعیین شد. نتایج آزمایش بیانگر تاثیر خطی معنی ­دار دز مصرفی و دما روی مرگ و میر لارو سن پنج شب پره موم خوار بزرگ است.

لینک کمکی