مقاله گزارش زنبور پارازيتوييد (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae از روي سپردار سفيد توت، (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارش زنبور پارازيتوييد (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae از روي سپردار سفيد توت، (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) در ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 5

سپردار سفید یا شپشک توت، (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae آفتی چندین‌خوار است که از 120 جنس در 55 خانواده گیاهی تغذیه می‌کند. به ‌منظور شناسایی پارازیتویید‌های این آفت در استان مازندران، شاخه‌هایی درختان کیوی حامل سپردار با استفاده از قیچی باغبانی از روی درخت قطع شدند. سپس هر شاخه درون لیوان‌های یک‌بار مصرف به ارتفاع 12 و عرض 5 سانتی‌متر با درپوش توری و با نصب پنبه مرطوب در انتهای شاخه قرار گرفت و در شرایط اتاق نگهداری شدند. در بین نمونه‌های شناسایی شده گونه (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae برای اولین بار از روی سپردار سفید از ایران گزارش می‌شود.

لینک کمکی