مقاله بررسي اثر مادري دما بر القاي دياپوز در زنبور پارازيتوييد Trichogramma brassicae غيرآلوده و آلوده به باکتريWolbachia

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر مادري دما بر القاي دياپوز در زنبور پارازيتوييد Trichogramma brassicae غيرآلوده و آلوده به باکتريWolbachia :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 14

در این تحقیق اثر مادری دما به عنوان یک عامل اکولوژیک محیطی و نیز اثر آلودگی به ولباخیا به عنوان یک عامل ژنتیکی-درونی بر درصد دیاپوز زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) مورد مطالعه قرار گرفت. نسل مادری دو جمعیت آلوده به باکتری ولباخیا (تک­جنسی) و غیرآلوده (دوجنسی) T. brassicaeدر دو دمای 14 و 20 درجه سلسیوس به صورت جداگانه پرورش یافت. یک روز پس از اوج خروج حشرات کامل نسل مادری، 40 زنبور ماده تک ­جنسی و 40 زنبور ماده دوجنسی جفت­گیری کرده (هر دو یک­ روزه و آماده تخم­گذاری) به­ طور جداگانه در لوله های آزمایش شیشه­ ای قرار داده شدند. کارت­ های مقوایی حاوی 100 عدد تخم میزبان شش ساعته، Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)، در اختیار ماده­ های تخم­گذار تا زمان مرگ آن­ ها قرار داده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، آلودگی به ولباخیا و دمای پرورش نسل مادری دارای اثر معنی­ دار بر درصد دیاپوز بود، به طوری­ که افزایش دمای پرورش نسل مادری (دمای 20 درجه سلسیوس) منجر به افزایش درصد دیاپوز در مقایسه با دمای پایین­ تر (14 درجه سلسیوس) شد. درصد دیاپوز در جمعیت دوجنسی بیش از جمعیت تک­ جنسی بود که این امر نشان ­دهنده اثر منفی آلودگی به ولباخیا بر درصد دیاپوز این پارازیتویید است. احتمالاً حضور باکتری ولباخیا سبب از بین رفتن قسمتی از انرژی مورد نیاز جهت مقاومت زنبور پارازیتویید در برابر دمای پایین می­ شود.

لینک کمکی