مقاله ذخيره سازي زنبور پارازيتوئيد بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دماي 12 درجه سلسيوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ذخيره سازي زنبور پارازيتوئيد بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دماي 12 درجه سلسيوس :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 17

ذخیره­ سازی و نگهداری در دمای پایین یک روش مناسب برای افزایش طول عمر دشمنان طبیعی از جمله حشرات پارازیتوئید می­ باشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین زمان مطلوب برای ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) و میزبان آزمایشگاهی آن یعنی شب پره آرد، Anagastakuehniella (Zeller) در دمای 12 درجه سلسیوس می­ باشد. پس از پرورش حشرات مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی، زنبور ماده­ ی بالغ H. hebetor و هم­چنین لارو میزبان واسط آن، A. kuehniella در پنج تکرار در دمای 12 درجه سلسیوس به مدت یک تا شش هفته ذخیره­ سازی شدند. پس از گذشت زمان­های مذکور، تاثیر ذخیره­سازی روی برخی از صفات زیستی از جمله بقا، باروری و کارایی به صورت هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با توجه به اغلب صفات ارزیابی شده زنبور بالغ H. hebetor تا چهار هفته در دمای 12 درجه سلسیوس قابل ذخیره سازی است. همچنین لاروهای A. kuehniella در دمای 12 درجه سلسیوس به منظور پرورش خود حشره تا سه هفته ولی به منظورپرورش زنبور تا چهار هفته قابل ذخیره سازی هستند. بنابراین، ذخیره­ سازی کوتاه مدت بالغین H. hebetor و لارو سنین بالای شب­ پره آرد می­ تواند برای نگهداری و ذخیره سازی در برنامه­ های پرورش انبوه این پارازیتوئید مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی