مقاله اثرات زيرکشندگي دلتامترين بر شاخص‌هاي جدول زيستي زنبور پارازيتوئيد (Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.: Aphidiidae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات زيرکشندگي دلتامترين بر شاخص‌هاي جدول زيستي زنبور پارازيتوئيد (Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.: Aphidiidae :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

زنبور (Lysiphlebus fabarum (Marshal از پارازیتوئیدهای داخلی مهم شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli می ­باشد. در این مطالعه، اثرات زیرکشنده ­ی غلظت توصیه­ شده ­ی ­مزرعه­ ای حشره­ کش دلتامترین (5/0 میلی­لیتر ماده مؤثر بر لیتر) بر زنبور پارازیتوئید در اتاقک رشد با شرایط دمایی 1 ± 21 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره­ ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شد. مومیایی ­های یک­روزه با روش غوطه ­وری در معرض حشره ­کش قرار گرفتند. در تیمار شاهد، از آب­ مقطر استفاده شد. شاخص ­های دموگرافیک زنبورهای ظاهر شده از مومیایی ­های تیمارشده مطالعه شد. نتایج نشان داد غلظت توصیه ­شده­ ی ­مزرعه­ ای حشره ­کش اثرات سوئی بر شاخص­ های زیستی و جمعیت پایدار زنبور پارازیتوئید L. fabarum مانند تعداد تخم گذاشته شده (شته مومیایی ­شده)، درصد ظهور حشرات کامل، طول عمر، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و متوسط مدت زمان یک نسل (T) دارد. در نهایت، نتایج این مطالعه مشخص کرد که دلتامترین برای زنبور پارازیتوئید خطرناک بوده و انجام آزمایش­ های نیمه ­مزرعه ­ای و مزرعه­ ای ضروری به نظر می ­رسد.

لینک کمکی