مقاله تأثير صابون پاليزين روي شته درختچه توري،Tinocallis kahawaluokalani و کفشدوزک شکارگر آن، Harmonia axyridis در شرايط آزمايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير صابون پاليزين روي شته درختچه توري،Tinocallis kahawaluokalani و کفشدوزک شکارگر آن، Harmonia axyridis در شرايط آزمايشگاه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :12

شته Tinocallis kahawaluokalani Kirkaldy یکی از مهم ­ترین آفات درختچه زینتی توری بوده که با ریزش نابهنگام برگ‌ها و کاهش گلدهی تابستانه از ارزش بازاری گیاه می‌کاهد. اثر حشره‌کش گیاهی پالیزین در غلظت‌های توصیه شده 5/1، 2 و 5/2 در هزار روی شته و کفشدوزک شکارگر آن، Harmonia axyridis Pallas ارزیابی شد. آزمایش روی شته به دو روش غوطه‌وری برگ‌ها و محلول‏ پاشی انجام و 24 ساعت بعد تعداد شته‌های مرده شمارش شد.روش محلول پاشی با ایجاد تلفات 6/86، 90 و 95 درصد به­ترتیب در غلظت‌های 5/1، 2 و 5/2 در هزار از روش دیگر مؤثرتر بود.غوطه‌وری برگ‌های حاوی تخم کفشدوزک درون محلول حشره‌کش باعث کمترین درصد تفریخ تخم (50 درصد) و طولانی‌ترین مدت نشو و نما (19 روز) در تیمار پالیزین با غلظت 5/2 در هزار شد. غلظت 5/1 در هزار، درصد تفریخ تخم و طول مدت نشو و نما را نسبت به شاهد به طور جزئی تغییر داد. درتیمار لاروهای سن چهارمبه روش موضعی با پالیزین درصد بقا و طول مدت شفیرگی نسبت به شاهد تحت تأثیر قرار نگرفت. هر چند که بالاترین درصد بقا (6/96) نسبت به شاهد (100) در تیمار پالیزین با غلظت 5/1 در هزار مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، حشره‌کش پالیزین در غلظت 5/1 در هزار ضمن ایجاد تلفات قابل توجه روی شته در مقایسه با سایر غلظت‌های به‌کار رفته بسیاری از ویژگی‌های آزمایش‌ شده کفشدوزک را تحت تأثیر قرار نداد. بنابراین غلظت 5/1 در هزار پالیزین می‌تواند در برنامه‌های مدیریتی کنترل شته T. kahawaluokalani درتلفیق با کفشدوزک H. axyridis استفاده شود.

لینک کمکی