مقاله تاثير پيريداليل، تيامتوکسام و لوفنورون روي سوسک کلرادو سيب زميني (Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae در شرايط مزرعه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير پيريداليل، تيامتوکسام و لوفنورون روي سوسک کلرادو سيب زميني (Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae در شرايط مزرعه اي :
تعداد صفحات :6

سوسک کلرادوی سیب­ زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae یکی از آفات خسارت­زای سیب­ زمینی می­باشد. در این آزمایش اثر دز توصیه شده­ ای مزرعه­ ای سه حشره­ کش پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی لارو سوسک کلرداوی سیب­زمینی در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در چهار تکرار در شرایط مزرعه ­ای مورد بررسی قرار گرفت. میزان مرگ و میر در 1، 3، 5، 7، 10، 13، 15 و 20 روز پس از سمپاشی ثبت شد. آب به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. نتایج به ­دست آمده نشان داد که تیامتوکسام دارای بیشترین و سریع­ترین تاثیر نسبت به حشره ­کش­ های لوفنورون و پیریدالیل است. بنابراین، عملکرد محصول در کرت­ تیمار شده با تیامتوکسام، بالاتر از لوفنورون و پیریدالیل بود.

لینک کمکی