مقاله ويژگي‌هاي زيستي و زادآوري نسل بهاره ي سن (Aelia acuminata L. (Hemiptera: Pentatomidae در شرايط آزمايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ويژگي‌هاي زيستي و زادآوري نسل بهاره ي سن (Aelia acuminata L. (Hemiptera: Pentatomidae در شرايط آزمايشگاه :
تعداد صفحات :16

سن (Aelia acuminata (L.) (Hemiptera: Pentatomidae از جمله‌ی سن‌های غلات محسوب می‌شود که گاهی اوقات خسارت آن در مزارع گندم و جو گزارش شده است. مطالعه‌ی زیست‌شناسی و تحلیل کمی جمعیت آن به شناخت ویژگی‌های این سن کمک می‌کند. بدین منظور حشرات کامل نسل بهاره‌ی سن A. acuminata، از مزرعه‌ی گندم در منطقه‌ی آمل جمع‌آوری و مطالعه‌ی نشو و نما و پارامترهای تولیدمثلی آن انجام شد. سن‌های یادشده در آزمایشگاه (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60-80 % و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) با دانه‌ی گندم تغذیه شدند. میانگین دوران نشو ونمای تخم و پنج سن پورگی سن A. acuminata به ترتیب 028/0 ± 14/7، 056/0 ± 96/4، 221/0 ± 11/9، 238/0 ± 28/6، 185/0 ± 56/6 و 347/0 ± 63/8 روز به دست آمد. بیش از 80% مرگ و میر مربوط به مراحل تخم و پوره‌های سنین اول و دوم بود. دوران نشو ونمای حشرات نر و ماده تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشت (به ترتیب 81/0 ± 36/43 و 87/0 ± 00/43 روز). پارامترهای نرخ ذاتی و نهایی رشد جمعیت (روز1-)، نرخ ناخالص و خالص تولید مثل (تخم) و طول دوره‌ی یک نسل (روز) به ترتیب 0112/0 ± 0261/0-، 210/0 ± 974/0، 81/5 ± 7/10، 094/0 ± 16/0 و 74/15 ± 99/68 برآورد شد. عملکرد ضعیف تولید مثلی افراد نسل بهاره‌ی این سن نشان می دهد که آن‌ها قادر به استقرار کلنی پرورشی در شرایط آزمایشگاهی نیستند.

لینک کمکی