مقاله واکنش تابعي کنه هاي شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذيه از کنه تارتن دولکه اي (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روي رز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکنش تابعي کنه هاي شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذيه از کنه تارتن دولکه اي (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روي رز :
تعداد صفحات :18

گل رز یکی از پرفروش­ ترین گل­ های شاخه بریده و کنه Tetranychus urticae Koch یکی از مهم ­ترین آفات آن است. با توجه به اثرات منفی آفت­ کش­ های شیمیایی، کنترل بیولوژیک یکی از مناسب­ ترین روش­ های کنترل آفت به ­شمار می­ رود. کنه شکارگر Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan از خانواده Phytoseiidaeاز جمله گونه­ هایی است که از بیشتر نقاط کشور گزارش شده است. گونه دیگر کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot است که غیربومی بوده و متداول ‏ترین شکارگر استفاده شده در گلخانه ‏­هاست. از جمله ویژگی­ های مهم برای ارزیابی کارایی هر دشمن طبیعی، واکنش تابعی آن نسبت به تغییرات تراکم شکار است. بر این اساس، واکنش تابعی ماده­ های بالغ بارور سه­ روزه شکارگرها به تراکم­ های مختلف تخم کنه T. urticae روی رز رقم بلاروج مطالعه شد. تراکم­ های استفاده شده برای ماده بالغ P. persimilis شامل 2، 4، 8، 15، 25، 35، 50 و 75 تخم و برای ماده بالغ T. bagdasarjani شامل 2، 4، 8، 15، 25، 35، 50، 75، 100 و 120 تخم بودند. بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک، نوع واکنش تابعی برای هر دو شکارگر از نوع سوم تعیین شد. زمان دست­یابی و ضریب ثابت b برای P. persimilis به ترتیب 0058/0±5939/0 ساعت و 0020/0±0187/0 و زمان دست­یابی و ضریب­ های ثابت b و d برای T. bagdasarjani به ترتیب 0067/0±2409/0 ساعت، 0007/0±0033/0 و 0246/0±0637/0 برآورد شد. واکنش­ های تابعی دو شکارگر مورد مقایسه قرار گرفتند و مشخص شد زمان دست­یابی در دو شکارگر با هم تفاوت معنی­ دار دارند. بنابراین به­ نظر می­رسد که توانایی T. bagdasarjani در شکار تخم­ های کنه T. urticae بیشتر از P. persimilis است.

لینک کمکی