مقاله شناسايي و شمارش تفرقي و کل سلول هاي خوني در مراحل مختلف زندگي سوسک برگ خوار نارون Chrysomelidae) : Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و شمارش تفرقي و کل سلول هاي خوني در مراحل مختلف زندگي سوسک برگ خوار نارون Chrysomelidae) : Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera :
تعداد صفحات :18

انواع سلول ­های خونی و تعداد کل و تفرقی آن­ ها در مراحل مختلف لاروی، شفیره و حشره­ کامل سوسک برگ­خوار نارون Xanthogaleruca luteola مورد بررسی قرار­گرفت. پنج نوع سلول خونی بر اساس مرفولوژی شناسایی شد که عبارتند از: پروهموسیت، پلاسماتوسیت، گرانولوسیت، انوسیتوئید ، اسفرولوسیت. شمارش تفرقی سلو ل­ ها نشان داد که فراوان­ ترین نوع سلول خونی در لارو سن یک، لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل پلاسماتوسیت به ترتیب 39 ، 5/39 ،5/46 ، 5/44 درصد و در شفیره گرانولوسیت 5/59 درصد بود. شمارش کل سلول­ های خونی نیز مورد بررسی قرار­گرفت که درلارو سن یک 4/40± 620، لارو سن دو 50/3± 940، لارو سن سه 29± 3/1253، شفیره 8/34± 6/1956 و حشره­ کامل 3/43 ±6 /1326 سلول در میلی­متر مکعب خون بود. شناخت سلول­های خونی و ویژگی‌های آن در سوسک برگ خوار نارون برای اولین بار انجام شده است و می­ تواند به عنوان مقدمه­ ای بر مطالعات آتی در زمینه سامانه ایمنی این آفت مهم مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی