مقاله شناسايي مگس هاي ميوه (Dip.: Tephritidae) در زيست بوم هاي کشاورزي استان سيستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي مگس هاي ميوه (Dip.: Tephritidae) در زيست بوم هاي کشاورزي استان سيستان و بلوچستان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

فون مگس­ های میوه (Diptera:Tephritidae) و میزبان­های آن­ها در استان‌ سیستان و بلوچستان طی سال­ های 1387-1386 مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، در مجموع 12 گونه متعلق به 7 جنس جمع­ آوری و شناسایی شد. گونه ­ای که با علامت ستاره مشخص شده است، برای اولین بار از ایران گزارش می­ شود. گونه ­های شناسایی شده شامل Bactrocerazonata (Saunders, 1842)؛ Bactrocera latifrons (Hendel, 1909)؛ Bactrocera cucurbitae (Coquillett, 1849)؛ Bactrocera dorsalis (Hendel,1794)؛ Bactrocera oleae (Rossi, 1790)؛ Dacus ciliatus (Loew, 1862)؛Acanthiophilus helianthi(Rossi, 1794)؛ Rhagoletis cerasi(Linnaeus, 1758)؛ Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)؛ Anastrepha striata* Schiner, 1868؛ Carpomyia vesuviana Costa, 1854 و Carpomyia pardalina (Bigot, 1891) بودند. کلید شناسایی مگس­ های میوه شناسایی شده در استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

لینک کمکی