مقاله شناسايي سلول‌هاي خوني لارو شب‌پره خرنوب (Ectomoyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي سلول‌هاي خوني لارو شب‌پره خرنوب (Ectomoyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae :
تعداد صفحات :18

حشرات برای مقابله با عوامل بیماری‌زا و پارازیتوئیدها از واکنش‌های دفاعی سلولی و هومورال استفاده می‌کنند. سلول‌های خونی حشرات نقش اساسی در سیستم ایمنی آن‌ها داشته و دارای اشکال و فعالیت متنوع هستند. شناسایی سلول‌های خونی و جمعیت آن‌ها در جهت کنترل بهتر آفت مورد نظر به ما کمک خواهد کرد. در این تحقیق سلول‌های خونی شب‌پره خرنوب Ectomoyelois ceratoniaeدر پنج سن لاروی با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتند. برای شناسایی این سلو‌ل‌ها از رنگ‌آمیزی گیمسا استفاده شد. پنج نوع هموسیت در لارو این حشره شناسایی شد که عبارتند از؛ پروسلول‌های خونی، پلاسماتوسیت‌ها (با چندین شکل مورفولوژیکی)، گرانولوسیت‌ها، اسفرولوسیت‌ها و انوسیتوئید‌ها. همه سلول‌ها در همه مراحل مورد بررسی وجود داشتند. اشکال تقسیم میتوزی نیز در بین پلاسماتوسیت‌ها، پروهموسیت‌ها و اسفرولوسیت‌ها مشاهده شد. شمارش کل سلول‌ها در مراحل مختلف نشان داد که با افزایش سن لاروی تعداد کل سلول‌های در حال گردش نیز افزایش می‌یابد. با شمارش تفریقی سلول‌های خونی نیز مشخص شد که پلاسماتوسیت‌ها و گرانولوسیت‌ها در همه مراحل به جز لارو سن یک بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می­ دهند.

لینک کمکی