مقاله بررسي آزمايشگاهي ظرفيت خمشي و فشاري پانل هاي بتن مسلّح به الياف شيشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آزمايشگاهي ظرفيت خمشي و فشاري پانل هاي بتن مسلّح به الياف شيشه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :25

استفاده از الیاف یک گام مؤثر در جلوگیری از انتشار ریزترک ها در جبران ضعف مقاومت کششی بتن محسوب می شود و نیاز به یک طرح اختلاط بهینه جهت کسب مقاومت‌های مکانیکی قابل قبول می باشد. در این مقاله یک تحقیق آزمایشگاهی با در نظر گرفتن متغیر های مختلفی مانند نوع الیاف شیشه، درصد الیاف، درصد و نوع سیمان و نوع سنگدانه و پارامترهای دیگر ، با ساخـت و آزمایش 42نمونه مکعبی بتنی فشاری و 78 پانل خمشی بتنی GFRC انجام شده است. نمونه های خمشی تحت بارگذاری های گسترده، متمرکز، و رفت و برگشتی قرار گرفتند. نتایج نشان داد درصد الیاف زیادتر منجر به افزایش مصرف سیمان ، میزان جذب انرژی، ضریب طاقت، و حداکثر بار تحملی در پانل های خمشی تحت بار گسترده و بارگذاری رفت و برگشتی تا 37 درصد و افزایش تعداد سیکل های لازم جهت رسیدن به مقاومت نهایی در بارگذاری رفت و برگشتی شد.

لینک کمکی