مقاله افزايش دوام بتن در مقابل خوردگي اسيدي با استفاده از سنگدان? آهکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افزايش دوام بتن در مقابل خوردگي اسيدي با استفاده از سنگدان? آهکي :
تعداد صفحات :16

در این تحقیق اثر جایگزینی سنگدانه‌‌‌‌‌های معمول بتن با سنگدانه‌‌‌‌‌های آهکی بر دوام بتن در مقابل خوردگی اسیدی بررسی گردیده است. بدین منظور، نمونه‌‌‌‌‌های استوانه‌ای بتنی ساخته شده و در محلول اسید سولفوریک 1 درصد قرار داده شدند. تغییرات وزن، ابعاد و مقاومت نمونه‌‌‌‌‌ها در فواصل مختلف زمانی سنجیده شد، و نتایج حاصل به همراه مشاهدات صورت پذیرفته بر روی نمونه‌‌‌‌‌ها و محلول خورنده مبنای قضاوت قرار گرفت. براساس آزمایش‌های صورت پذیرفته در طی 145 روز مشاهده گردید که نمونه‌‌‌‌‌های ساخته شده با سنگدان آهکی مقاومت بیشتری نسبت به محیط خورنده اسیدی دارند. با استفاده از شاخص‌های کاهش وزن، ابعاد و مقاومت، نمونه‌‌‌‌‌های آهکی بالغ بر 50% بهبود دوام نسبت به شرایط خورنده اسیدی را نشان داده‌اند. لذا با توجه به دسترسی ارزان و سهل به سنگدانه‌‌‌‌‌های آهکی در جای‌جای کشور ایران، بررسی بیشتر درمورد استفاده از این سنگدانه‌‌‌‌‌ها برای بالا بردن دوام بتن معقول به نظر می‌رسد.

لینک کمکی