مقاله بررسي خصوصيات مکانيکي بتن حاوي ذرات لاستيک تاير ضايعاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي خصوصيات مکانيکي بتن حاوي ذرات لاستيک تاير ضايعاتي :
تعداد صفحات :16

یکی از بحرانی‌ترین مسائل دنیا دفع مواد ضایعاتی است. لاستیک ضایعاتی یکی از مواد است که به علت تجزیه‌ناپذیری مورد توجه می‌باشد. همچنین هر ساله در ایران بیش از 10 میلیون تایر فرسوده از دایر مصرف خارج می‌شود. بازیافت تایرهای فرسوده جهت استفاده در بتن، راهکار مناسبی برای نیل به دو هدف دفع مواد زاید و دستیابی به خواص مثبت در بتن می‌باشد. به منظور مقاله بررسي خصوصيات مکانيکي بتن حاوي ذرات لاستيک تاير ضايعاتي، یک سری مطالعات آزمایشگاهی انجام پذیرفت. در این تحقیقات، لاستیک تایر کامیون بدون سیم مش 20-15 (انداز ذرات mm 01/1-32/1) جایگزین 12درصد و 18 درصد زیردانه در طرح اختلاط بتن گردید و بدین ترتیب 3 گروه بتن و در مجموع 18 نمونه ساخته شدند. طرح اختلاط بتن براساس BS انجام شد و نسبت آب به سیمان در طرح‌های ثابت برابر 54/0 در نظر گرفته شد. مقاومت فشاری نمونه‌های 3 روزه و درصد جذب آب نمونه‌ها مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین وزن مخصوص خشک و اشباع نمونه‌ها نیز تعیین گردیدند. براساس نتایج به دست آمده، وجود ذرات لاستیک در بتن باعث کاهش مقاومت فشاری، افزایش درصد جذب آب اما کاهش وزن مخصوص بتن می‌گردد. در این مقاله بر اساس نتایج به دست آمده، نمودارهای مربوطه ترسیم و حالت بهینه نیز تعیین گردیده است.

لینک کمکی