مقاله بررسي مقاومت برشي بتن پودري واکنش‌پذير تحت اثر برش خالص و مقايسه‌ي آن با بتن معمولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقاومت برشي بتن پودري واکنش‌پذير تحت اثر برش خالص و مقايسه‌ي آن با بتن معمولي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

بتن پودری واکنش­پذیر از دستاورد­های جدید تکنولوژی بتن می­باشد. توسعه و به کارگیری این نوع بتن بستگی به شناخت بیشتر خصوصیات و مشخصات آن دارد. مقاومت برشی یکی از مشخصه­های مهم برای طراحی اجزای بتنی می­باشد. یکی از روش­های موثر و مفید برای بدست آوردن مقاومت برشی بتن تخمین این مقاومت با استفاده از مقاومت فشاری می­باشد. در این پژوهش مخلوط­های بتن پودری واکنش­پذیر و بتن معمولی با طرح اختلاط­های متفاوت با مصالح موجود در کشور تهیه و مشخصات مکانیکی آنها مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. برای سنجش مقاومت برشی از دو روش : JSCE G553 و روش ابداعی افشین- علیلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اختلاف خصوصیات برشی بتن پودری واکنش پذیر و بتن معمولی می­باشد. همچنین مقاومت برشی بدست آمده از دو روش فوق نزدیک به یکدیگر هستند. با استفاده از نتایج بدست آمده از آزمایش­ها، رابطه­ای تجربی برای تخمین مقاومت برشی بتن پودری واکنش­پذیر با استفاده از مقاومت فشاری آن پیشنهاد ­گردیده است.

لینک کمکی