مقاله بررسي آزمايشگاهي روش‌هاي تسريع يافته الکتريکي سنجش نفوذپذيري کلريدي بتن‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آزمايشگاهي روش‌هاي تسريع يافته الکتريکي سنجش نفوذپذيري کلريدي بتن‌ :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

تاکنون روش‌های تسریع یافته مختلفی جهت تعیین مقاومت بتن در مقابل نفوذ یون­های کلرید، ارائه شده است. رویکرد غالب در این روش­ها، استفاده از شاخص­های الکتریکی می­باشد. در این تحقیق عملکرد چهار روش تسریع یافته ارزیابی بتن در مقابل نفوذ یون‌های کلرید شامل روش‌های RCPT، مهاجرت تسریع یافته الکتریکی (RCMT)، مقاومت الکتریکی سطحی (SR) و روش ارائه شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (MRCPT) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از دوده‌سیلیس به‌عنوان ماده جای­گزین سیمان به میزان 5/7 و 15 درصد استفاده شده است. نتایج چهار روش، کاهش قابل توجهی در نفوذپذیری کلریدی نمونه‌های بتن حاوی دوده‌سیلیس نسبت به طرح‌های کنترل نشان دادند. دو روش RCPT و SR، بهبود عملکرد را بیش از حد واقع نشان می‌دهند. این بهبود در نتایج روش RCMT تا حدودی تعدیل می‌یابد اما روش MRCPT کمترین تأثیر را از جایگزینی دوده‌سیلیس از خود نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده، تغییرات رسانایی مایع منفذی بر نتایج آزمایش‌های RCPT و SR بسیار تأثیرگذار می‌باشد و روش MRCPT کمترین تأثیر را از تغییرات رسانایی مایع منفذی دارد.

لینک کمکی