مقاله بررسي کيفيت بتن سيمان سفيد تهيه شده با پساب بهداشتي تصفيه خانه فاضلاب (مطالعه موردي: شرکت سيمان سفيد ني ريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت بتن سيمان سفيد تهيه شده با پساب بهداشتي تصفيه خانه فاضلاب (مطالعه موردي: شرکت سيمان سفيد ني ريز) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

پساب حاصل ازتصفیه فاضلاب واستفاده مجدد از آن، به عنوان یکی ازمسائل مهم در طرح های جمع آوری وتصفیه فاضلاب صنعتی می­باشد. در این تحقیق از فاضلاب شهری حاصل از حوضچه های ته نشینی اول، حوضچه ته نشینی دوم، فیلتر شنی و حوضچه خروجی نهایی بعد از تصفیه(به عنوان آب اختلاط بتن) در تهیه قالب های منشوری116*40*40 استفاده گردید. سپس مقاومت خمشی وفشاری 3، 7 و28 روزه نمونه ها با بتن تهیه شده ازآب آشامیدنی مقایسه گردید. درتمام آزمایش ها طرح اختلاط بتن یکسان است و تنها کیفیت آب اختلاط متغیر است. نتایج نشان می دهد که اثر ناخالصی های پساب درمقاومت خمشی و فشاری 7 و 28 روزه محسوس است .در صورتی که ناخالصی های پساب روی مقاومت خمشی 3 روزه تاثیر چندانی ندارد. مقاومتهای اندازه گیری شده، بالاتر از بتن تهیه شده با آب آشامیدنی است. با توجه به نتایج ، استفاده از پساب تصفیه شده صنایع برای تهیه بتن سیمان سفید توصیه می گردد.

لینک کمکی