مقاله بررسي ساخت بتن خودتراکم با استفاده از درشت‌دانه‌هاي بازيافتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ساخت بتن خودتراکم با استفاده از درشت‌دانه‌هاي بازيافتي :
تعداد صفحات :21

ساخت بتن‌های بازیافتی به عنوان یک استراتژی اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌گردد. اغلب بتن‌های بازیافتی شامل سنگدانه‌های بازیافتی در قسمت ریزدانه و درشت‌دانه‌ و بخش پودری بازیافتی شامل فیلر و پوزولان می‌باشند. به‌کارگیری مواد زائداتی در جهت جایگزینی با مصالح طبیعی اولیه اولاً منجر به کاهش اثرات زیست محیطی این مواد و ثانیاً موجب حفظ منابع طبیعی برای نسل-های آینده می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش، به‌‌کارگیری سنگ‌دانه‌های بازیافتی به عنوان درشت‌دانه‌ با درصدهای جایگزینی مختلف نسبت به درشت‌دانه‌ طبیعی(0، 25%، 50%، 75% و 100%)، جهت ساخت بتن‌های خودتراکم می‌باشد. براساس نتایج به‌دست آمده از تست‌های رئولوژی بتن خودتراکم، به‌کارگیری سنگ‌دانه‌های بازیافتی موجب افت خواص رئولوژیک بتن‌های خودتراکم می‌‌گردد و دستیابی به خواص خودتراکمی را دشوار می‌سازد. البته با توجه به نتایج تحقیق، جایگزینی 25% درشت‌دان‌ بازیافتی با درشت‌دان‌ غیربازیافتی (طبیعی) منجر به ساخت بتن خودتراکم گردیده است.

لینک کمکی