مقاله عوامل موثر بر نتايج انتخاب دو مرحله اي در طرح اصلاح نژادي هسته باز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل موثر بر نتايج انتخاب دو مرحله اي در طرح اصلاح نژادي هسته باز :
تعداد صفحات :24

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پیشرفت ژنتیکی سالانه ناشی از یک طرح اصلاح نژاد دارای هسته­­باز بود. انتخاب میش­های پایه که برای جایگزینی در هسته تعیین می­شوند طی دو مرحله به ترتیب با استفاده از شاخص انتخاب پایه و شاخص انتخاب هسته انجام ­شد. برای این منظور یک سیستم اصلاح نژاد هسته­­باز با استفاده از اطلاعات جمعیت گوسفندان لری­بختیاری به­روش قطعی شبیه­سازی شد. ابتدا پیشرفت ژنتیکی ناشی از انتخاب دو مرحله­ای در شرایط مبنا برآورد شد و سپس سطوح مختلف صحت انتخاب در پایه و هسته و دو سطح متفاوت از نرخ باروری مدنظر قرار گرفت. در شرایط مبنا، مزیت انتخاب دو مرحله­ای نسبت به انتخاب تک مرحله­ای مبتنی بر شاخص پایه 65/7 درصد بود. در این شرایط همبستگی 627/0 بین شاخص پایه و هسته وجود داشت. مزیت انتخاب دو مرحله­ای به صحت انتخاب در دو مرحله وابسته بود و از 6/4 درصد (صحت انتخاب پایه و هسته به­ترتیب برابر 5/0 و 65/0) تا 45/15 درصد (صحت انتخاب دو مرحله به ترتیب برابر 2/0 و 95/0) تغییر کرد. حداکثر مزیت انتخاب دو­مرحله­ای با نرخ باروری پایین (7/0) و ضریب همبستگی پایین بین شاخص انتخاب دو مرحله (211/0) بدست آمد و برابر با 45/15 درصد بود. به طور کلی نتایج نشان دادند در شرایطی که بین شاخص­های پایه و هسته همبستگی کمتری وجود داشته باشد و درصد باروری پایین باشد مزیت استفاده از انتخاب دو مرحله­ای بیشتر است.

لینک کمکی