مقاله تحليل هزينه - فايده و بازدهي اقتصادي و بيولوژيکي در گاوهاي هلشتاين با سطوح مختلف توليد شير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل هزينه - فايده و بازدهي اقتصادي و بيولوژيکي در گاوهاي هلشتاين با سطوح مختلف توليد شير :
تعداد صفحات :16

در این مطالعه پارامترهای تولیدی، تولید‌مثلی، جمعیتی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری تعداد 12 واحد گاوداری صنعتی واقع در استان چهارمحال و بختیاری با اندازه 20 تا 250 رأسی با ظرفیت 1240 رأس گاو مولد، طی یک چرخه کامل تولیدی در خلال سال‌های 1389 تا 1391 به منظور تحلیل هزینه- فایده و تعیین بازدهی‌های اقتصادی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت. منابع درآمدها عبارت از فروش شیر تولیدی، وزن زنده، حیوانات داشتی و حیوانات حذفی بودند. هزینه‌ها نیز شامل هزینه‌های متغیر تغذیه‌ای، مدیریت و نیروی انسانی، بهداشت و دامپزشکی، سوخت و انرژی، سود سرمایه و هزینه‌های ثابت بودند. نتایج نشان داد که متوسط سود سالانه در هر رأس گاو از 15206843 تا 25921834 ریال، نسبت درآمد به هزینه از 18/1 تا 27/1 و بازدهی بیولوژیکی نیز از 43/57 تا 38/65 درصد متغیر بودند و همه این پارامترها با افزایش سطح تولید شیر افزایش یافتند. در کل فروش شیر تولیدی، وزن زنده و دام داشتی به ترتیب بیشترین سهم از کل درآمد حاصل را به خود اختصاص دادند و سهم تولید شیر با افزایش سطح تولید آن افزایش نشان داد. هزینه‌های تغذیه، سود سرمایه، مدیریت و نیروی انسانی، بهداشت و دامپزشکی، هزینه‌های ثابت و سوخت و انرژی به ترتیب بیشترین سهم از هزینه‌های کل را شامل شدند و سهم هزینه‌های تغذیه با سطح تولید شیر افزایش نشان داد. نتایج به‌دست آمده در این مطالعه می‌توانند در کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاری‌های کلان، تعیین استراتژی‌های گاو شیری و تصمیم‌سازی گاوداران برای بهبودی پایدار و سودآوری واحد گاوداری مورد استفاده قرار گیرند.

لینک کمکی