مقاله بررسي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک در جنگل کاري هاي توسکاي ييلاقي (Alnus subcordata) شهرستان تنکابن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک در جنگل کاري هاي توسکاي ييلاقي (Alnus subcordata) شهرستان تنکابن :
تعداد صفحات :22

خاک جنگل از عوامل اصلی در بوم ­سامانه جنگلی است که در کنار سایر عوامل بوم‌شناختی الگوی پراکنش پوشش گیاهی را تعیین می‌کند. عرصه ­­­های طبیعی از­ جمله جنگل­ ها به دلایل مختلف در سال‌های گذشته مورد بهره­ برداری شدید قرار گرفته ­اند که این امر باعث کاهش حاصلخیزی خاک و عدم استمرار تولید شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی ویژگی­ های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌ کاری توسکای ییلاقی در جنگل­ های شهرستان تنکابن است. بدین منظور ابتدا منطقه جنگل‌ کاری شده با گونه توسکای ییلاقی خالص شناسایی شد. قطر برابرسینه و ارتفاع درختان توسکا و همچنین زادآوری در هر قطعه نمونه اندازه‌ گیری شد. ضمن جداسازی لاشبرگ از سطح خاک، از دو عمق 10-0 و 20-10 سانتی­ متری نمونه­ برداری انجام شد. سپس نمونه­ ها به آزمایشگاه منتقل شد و ویژگی­ های آن مانند شن، رس، سیلت، درصد رطوبت اشباع، رطوبت نسبی، کربن آلی، هدایت الکتریکی، اسیدیته، کربنات کلسیم، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، ازت و درصد ماده آلی اندازه‌ گیری شد. نتایج نشان داد که رطوبت در جهت شرقی بیشتر از جهت غربی است. همچنین بین قطر برابرسینه، ارتفاع و زادآوری با رطوبت، ازت، فسفر و ماده آلی همبستگی مثبت و با درصد رس، درصد شن، هدایت الکتریکی، اسیدیته و کربنات کلسیم همبستگی منفی وجود داشت. از گونه توسکا می­توان، در مکان­ هایی که دارای شرایط خاکی مشابه با منطقه مورد مطالعه هستند به‌ عنوان یک گونه بومی برای جنگل‌ کاری استفاده کرد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست­ محیطی مناسب جنگل­ های شمال کشور است.

لینک کمکی